تمامی آگهی ها

خرید ویلای ارزان شهرکی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
800,000,000
تومان
domain
متراژ:
170
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای ارزان شهرکی

خرید ویلای استخردار نما رومی

Path 17
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
4,600,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
270
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای استخردار نما رومی

فروش ویلای شهرکی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
800,000,000
تومان
domain
متراژ:
160
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای شهرکی

خرید ویلای ارزان

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
610,000,000
تومان
domain
متراژ:
160
مترمربع
domain
متراژ بنا:
70
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای ارزان
ویژه

خرید ویلای شهرکی نما رومی

Path 17
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
260
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای شهرکی نما رومی
ویژه

ویلای شهرکی ارزان اقساطی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
665,000,000
تومان
domain
متراژ:
160
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای شهرکی ارزان اقساطی
ویژه

خرید ویلای ارزان اقساطی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
590,000,000
تومان
domain
متراژ:
130
مترمربع
domain
متراژ بنا:
65
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای ارزان اقساطی

خرید ویلای نما مدرن جنگلی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
2,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
160
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای نما مدرن جنگلی

خرید ویلای جنگلی دوبلکس

Path 15
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
2,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای جنگلی دوبلکس

خرید ویلای شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
1,100,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
139
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای شهرکی

فروش ویلای شهرکی لوکس

Path 17
videocam ۱
PIN
چمستان، الیمالات
payment
2,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
280
مترمربع
domain
متراژ بنا:
250
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای شهرکی لوکس

فروش ویلای شهرکی نما رومی لوکس

Path 15
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,800,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
360
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای شهرکی نما رومی لوکس

ویلا در چمستان اکازیون

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
710,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلا در چمستان اکازیون

خرید ویلای ارزان اقساطی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
695,000,000
تومان
domain
متراژ:
170
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای ارزان اقساطی

فروش ویلای لوکس شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
2,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
260
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای لوکس شهرکی
ویژه
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ