تمامی آگهی ها

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
860,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
115
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی

خرید ویلای جنگلی نما رومی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
1,800,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
230
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی نما رومی

خرید ویلای ارزان اقساطی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
680,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان اقساطی
ویژه

خرید ویلای ارزان جنگلی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
710,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان جنگلی

خرید ویلای جنگلی نما رومی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,800,000,000
تومان
domain
متراژ:
235
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی  نما رومی
ویژه

خرید ویلای ارزان جنگلی

Path 4
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
595,000,000
تومان
domain
متراژ:
130
مترمربع
domain
متراژ بنا:
70
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان جنگلی

خرید ویلای نما رومی شهرکی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
1,420,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای نما رومی شهرکی

فروش ویلای جنگلی نما رومی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
1,860,000,000
تومان
domain
متراژ:
290
مترمربع
domain
متراژ بنا:
250
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای جنگلی نما رومی
ویژه

خرید ویلای شهرکی ارزان

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
840,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
155
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای شهرکی ارزان

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
840,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
820,000,000
تومان
domain
متراژ:
310
مترمربع
domain
متراژ بنا:
140
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی

خرید ویلای ارزان

Path 4
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
660,000,000
تومان
domain
متراژ:
175
مترمربع
domain
متراژ بنا:
75
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان

خرید ویلای جنگلی مبله

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
875,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
150
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی مبله
ویژه

فروش ویلای جنگلی لوکس

Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، جاده دریا
payment
3,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
385
مترمربع
domain
متراژ بنا:
270
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای جنگلی لوکس
ویژه

خرید ویلای اقساطی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
725,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای اقساطی
ویژه
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ