تمامی آگهی ها

خرید ویلای شهرکی دوبلکس

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
1,850,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای شهرکی دوبلکس
ویژه

خرید ویلای نما رومی تریپلکس

Path 19
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
5,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
330
مترمربع
domain
متراژ بنا:
400
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای نما رومی تریپلکس
ویژه

خرید ویلای ارزان همکف

Path 5
videocam 0
PIN
چمستان، آهودشت
payment
840,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان همکف
ویژه

خرید ویلای جنگلی نیم پیلوت

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
850,000,000
تومان
domain
متراژ:
170
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی نیم پیلوت

فروش ویلای شهرکی همکف

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
850,000,000
تومان
domain
متراژ:
135
مترمربع
domain
متراژ بنا:
75
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای شهرکی همکف
ویژه

خرید ویلای ارزان شهرکی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
740,000,000
تومان
domain
متراژ:
125
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان شهرکی

خرید ویلای لوکس تریپلکس

Path 15
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
3,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
290
مترمربع
domain
متراژ بنا:
270
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای لوکس تریپلکس
ویژه

خرید ویلای ارزان اقساطی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
740,000,000
تومان
domain
متراژ:
120
مترمربع
domain
متراژ بنا:
70
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان اقساطی

خرید ویلای نما مدرن با روف گاردن

Path 15
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
3,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
360
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای نما مدرن با روف گاردن

خرید ویلای جنگلی نما مدرن

Path 15
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
380
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی نما مدرن

خرید ویلای شهرکی دوبلکس

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
1,550,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای شهرکی دوبلکس
ویژه

خرید ویلای استخردار نما رومی

Path 15
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,600,000,000
تومان
domain
متراژ:
320
مترمربع
domain
متراژ بنا:
300
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای استخردار نما رومی
ویژه

خرید ویلای استخردار لاکچری

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
3,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
280
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای استخردار لاکچری

فروش ویلای شهرکی تریپلکس

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
350
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای شهرکی تریپلکس

خرید ویلای استخردار نما رومی

Path 17
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
6,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
500
مترمربع
domain
متراژ بنا:
380
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای استخردار نما رومی
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ