تمامی آگهی ها

ویلای شهرکی دوبلکس

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
2,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

4 ساعت پیش

ویلای شهرکی دوبلکس

خرید ویلای شهرکی 4 خوابه

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
1,550,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
190
مترمربع
domain

2 روز پیش

خرید ویلای شهرکی 4 خوابه
ویژه

خرید ویلای دوبلکس شهرکی

Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
2,780,000,000
تومان
domain
متراژ:
260
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

3 روز پیش

خرید ویلای دوبلکس شهرکی
ویژه

خرید ویلای شهرکی نما رومی

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، جاده دریا
payment
1,650,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
160
مترمربع
domain

3 روز پیش

خرید ویلای شهرکی نما رومی
ویژه

خرید ویلای ارزان شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، جاده دریا
payment
900,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

1 هفته پیش

خرید ویلای ارزان شهرکی
ویژه

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
1,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

1 هفته پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی

فروش ویلای جنگلی نیم پیلوت

Path 9
videocam 0
PIN
چمستان، آهودشت
payment
1,200,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای جنگلی نیم پیلوت
ویژه

خرید ویلای ارزان اقساطی همکف

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
865,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

2 هفته پیش

خرید ویلای ارزان اقساطی همکف
ویژه

فروش ویلای جنگلی نما مدرن

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
230
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای جنگلی نما مدرن

خرید ویلای شهرکی دوبلکس

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
1,850,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

2 هفته پیش

خرید ویلای شهرکی دوبلکس
ویژه

خرید ویلای نما رومی تریپلکس

Path 19
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
5,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
330
مترمربع
domain
متراژ بنا:
400
مترمربع
domain

2 هفته پیش

خرید ویلای نما رومی تریپلکس
ویژه

خرید ویلای ارزان همکف

Path 5
videocam 0
PIN
چمستان، آهودشت
payment
840,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

2 هفته پیش

خرید ویلای ارزان همکف
ویژه

خرید ویلای جنگلی نیم پیلوت

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
850,000,000
تومان
domain
متراژ:
170
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

2 هفته پیش

خرید ویلای جنگلی نیم پیلوت

فروش ویلای شهرکی همکف

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
850,000,000
تومان
domain
متراژ:
135
مترمربع
domain
متراژ بنا:
75
مترمربع
domain

2 هفته پیش

فروش ویلای شهرکی همکف
ویژه

خرید ویلای ارزان شهرکی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
740,000,000
تومان
domain
متراژ:
125
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

2 هفته پیش

خرید ویلای ارزان شهرکی
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ