تمامی آگهی ها

خرید ویلای ارزان شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
820,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای ارزان شهرکی

خرید ویلای جنگلی نما رومی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
800,000,000
تومان
domain
متراژ:
260
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای جنگلی نما رومی

خرید ویلای جنگلی ارزان

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
745,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
115
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای جنگلی ارزان

خرید ویلا باغ ارزان جنگلی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
930,000,000
تومان
domain
متراژ:
350
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلا باغ ارزان جنگلی

فروش ویلای جنگلی نما مدرن

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
1,660,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای جنگلی نما مدرن

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
850,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی

خرید ویلای جنگلی ارزان

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
825,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
125
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای جنگلی  ارزان

فروش ویلای جنگلی کوهپایه ای

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
2,200,000,000
تومان
domain
متراژ:
280
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای جنگلی کوهپایه ای

فروش ویلای اقساطی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
560,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
90
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای اقساطی

خرید ویلای جنگلی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای جنگلی
ویژه

فروش ویلای لوکس مبله

Path 17
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
3,800,000,000
تومان
domain
متراژ:
340
مترمربع
domain
متراژ بنا:
320
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای لوکس مبله

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
1,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی

فروش ویلای شهرکی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
960,000,000
تومان
domain
متراژ:
330
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای شهرکی
ویژه

خرید ویلای اکازیون

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
675,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
125
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای اکازیون

خرید ویلای استخردار

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
2,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
330
مترمربع
domain
متراژ بنا:
300
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای استخردار
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ