تمامی آگهی ها

خرید ویلای شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
630,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
95
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای شهرکی

خرید ویلای ارزان

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
450,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای ارزان
ویژه

خرید ویلای شهرکی استخردار

Path 25
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
600
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای شهرکی استخردار

خرید ویلای نما رومی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
2,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
330
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای نما رومی
ویژه

خرید ویلای ارزان

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
430,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
90
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای ارزان

فروش ویلای شهرکی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، الیمالات
payment
1,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای شهرکی

خرید ویلا

Path 15
videocam ۱
PIN
چمستان، الیمالات
payment
1,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلا
ویژه

فروش ویلای ارزان

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
430,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
90
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای ارزان

فروش ویلای جنگلی

Path 3
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
360,000,000
تومان
domain
متراژ:
170
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای جنگلی

خرید ویلای جنگلی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
475,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
100
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای جنگلی

خرید ویلای دوبلکس جنگلی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، جاده دریا
payment
1,100,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای دوبلکس جنگلی

خرید ویلا جنگلی شهرکی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، جاده دریا
payment
760,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
165
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلا جنگلی شهرکی

خرید ویلای جنگلی دوبلکس

Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای جنگلی دوبلکس
ویژه

فروش ویلای جنگلی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
595,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای جنگلی

خرید ویلای جنگلی شهرکی

Path 4
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
360,000,000
تومان
domain
متراژ:
170
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای جنگلی شهرکی
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ