تمامی آگهی ها

فروش ویلای لوکس شهرکی

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
4,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
480
مترمربع
domain
متراژ بنا:
230
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای لوکس شهرکی
ویژه

فروش ویلای لوکس استخردار

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
4,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
450
مترمربع
domain
متراژ بنا:
350
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای لوکس استخردار
ویژه

خرید ویلای نما رومی شهرکی

Path 20
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
6,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
550
مترمربع
domain
متراژ بنا:
500
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای نما رومی شهرکی

فروش ویلای نمارومی جنگلی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
230
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای نمارومی جنگلی

خرید ویلای ارزان دوبلکس

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
830,000,000
تومان
domain
متراژ:
160
مترمربع
domain
متراژ بنا:
90
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان دوبلکس

خرید ویلای ارزان اقساطی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
1,100,000,000
تومان
domain
متراژ:
210
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان اقساطی

خرید ویلای لاکچری استخردار

Path 24
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
7,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
570
مترمربع
domain
متراژ بنا:
550
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای لاکچری استخردار
ویژه

خرید ویلای لوکس مدرن با روف گاردن

Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
5,800,000,000
تومان
domain
متراژ:
420
مترمربع
domain
متراژ بنا:
400
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای لوکس مدرن با روف گاردن
ویژه

خرید ویلای ارزان شهرکی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
780,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان شهرکی
ویژه

خرید ویلای نیم پیلوت شهرکی

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
1,200,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای نیم پیلوت شهرکی

خرید ویلای استخردار جنگلی

Path 16
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
5,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
600
مترمربع
domain
متراژ بنا:
240
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای استخردار جنگلی
ویژه

فروش ویلای شهرکی نما مدرن

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
360
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای شهرکی نما مدرن

خرید ویلای لاکچری شهرکی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای لاکچری شهرکی

خرید ویلای شهرکی دوبلکس

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
2,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
330
مترمربع
domain
متراژ بنا:
240
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای شهرکی دوبلکس

خرید ویلای شهرکی نما مدرن

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
2,600,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای شهرکی نما مدرن
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ