تمامی آگهی ها

ویلای سه خوابه دوبلکس

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
550,000,000
تومان
domain
متراژ:
280
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه دوبلکس

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
690,000,000
تومان
domain
متراژ:
320
مترمربع
domain
متراژ بنا:
250
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس  جنگلی

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
460,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
210
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی

ویلای دوخوابه شهرکی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
280,000,000
تومان
domain
متراژ:
260
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه شهرکی

ویلای سه خوابه ی مستقل

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
330,000,000
تومان
domain
متراژ:
265
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه ی مستقل
ویژه

ویلای دوبلکس فول مبله شهرکی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف چمستان
payment
730,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس فول مبله شهرکی

ویلای سه خوابه شهرکی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف چمستان
payment
375,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
140
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه  شهرکی

ویلای دوخوابه جنگلی شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
395,000,000
تومان
domain
متراژ:
350
مترمربع
domain
متراژ بنا:
110
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه جنگلی شهرکی
ویژه

ویلای دوخوابه جنگلی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
285,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه جنگلی

ویلای سه خوابه دوبلکس

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
590,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه دوبلکس

ویلای استخردار شهرکی

Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
1,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
400
مترمربع
domain
متراژ بنا:
370
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای استخردار شهرکی
ویژه

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
860,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
260
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس جنگلی

ویلای دوبلکس شهرکی در چمستان

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
730,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی در چمستان

ویلای دوبلکس نما رومی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
1,200,000,000
تومان
domain
متراژ:
400
مترمربع
domain
متراژ بنا:
250
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس نما رومی

ویلای سه خوابه شهرکی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
390,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
140
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه شهرکی
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ