تمامی آگهی ها

ویلای ساحلی استخردار

Path 13
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
4,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
450
مترمربع
domain
متراژ بنا:
440
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای ساحلی استخردار
ویژه

ویلای دو خوابه جنگلی

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
285,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
95
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دو خوابه جنگلی

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
655,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

5 سال پیش

فروش  ویلای جنگلی شهرکی

فروش ویلای استخردار لوکس

Path 19
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
5,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
550
مترمربع
domain
متراژ بنا:
670
مترمربع
domain

5 سال پیش

فروش ویلای استخردار لوکس

فروش ویلای جنگلی استخردار

Path 15
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
1,450,000,000
تومان
domain
متراژ:
320
مترمربع
domain
متراژ بنا:
250
مترمربع
domain

5 سال پیش

فروش ویلای جنگلی استخردار

ویلای دوبلکس ییلاقی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، واز
payment
1,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
600
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس ییلاقی

ویلای جنگلی شهرکی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
265,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
90
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای جنگلی شهرکی
ویژه

ویلای جنگلی شهرکی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
750,000,000
تومان
domain
متراژ:
420
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای جنگلی شهرکی

ویلای استخردار شهرکی

Path 17
videocam ۱
PIN
نوشهر، سیسنگان
payment
3,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
380
مترمربع
domain
متراژ بنا:
420
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای استخردار شهرکی

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
545,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
145
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی
ویژه

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 12
videocam ۱
PIN
نوشهر، سیسنگان
payment
2,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
276
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس جنگلی

ویلای دوخوابه جنگلی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
345,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
110
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه جنگلی

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
650,000,000
تومان
domain
متراژ:
210
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
800,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی

ویلای دوخوابه جنگلی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
275,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
90
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه جنگلی
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ