تمامی آگهی ها

ویلای سه خوابه جنگلی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
475,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای سه خوابه جنگلی

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
1,200,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
250
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی

ویلای سه خوابه جنگلی

Path 11
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
1,100,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
150
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای سه خوابه جنگلی

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
870,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای دوبلکس جنگلی

ویلای تمام هوشمند

Path 13
videocam ۱
PIN
نوشهر، سیسنگان
payment
3,200,000,000
تومان
domain
متراژ:
600
مترمربع
domain
متراژ بنا:
500
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای  تمام هوشمند

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,100,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
260
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 11
videocam ۱
PIN
محمود آباد، اطراف محمود آباد
payment
820,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
160
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی
ویژه

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
920,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس جنگلی

ویلای جنگلی مستقل

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
630,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
145
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای جنگلی مستقل

ویلای سوپرلوکس جنگلی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
500
مترمربع
domain
متراژ بنا:
300
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سوپرلوکس جنگلی

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
920,000,000
تومان
domain
متراژ:
315
مترمربع
domain
متراژ بنا:
210
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی
ویژه

فروش ویلای چهارخوابه شهرکی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
720,000,000
تومان
domain
متراژ:
370
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

5 سال پیش

فروش ویلای چهارخوابه شهرکی
ویژه

ویلای جنگلی دوبلکس

Path 12
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
1,800,000,000
تومان
domain
متراژ:
320
مترمربع
domain
متراژ بنا:
270
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای  جنگلی دوبلکس

ویلای سه خوابه جنگلی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
460,000,000
تومان
domain
متراژ:
275
مترمربع
domain
متراژ بنا:
150
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه جنگلی

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
1,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
275
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ