تمامی آگهی ها

فروش ویلای جنگلی سه خوابه

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
475,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
150
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای جنگلی سه خوابه
ویژه

فروش ویلای جنگلی چوبی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
860,000,000
تومان
domain
متراژ:
380
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش  ویلای جنگلی چوبی

فروش ویلای استخردار ارزان

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
595,000,000
تومان
domain
متراژ:
170
مترمربع
domain
متراژ بنا:
300
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای استخردار ارزان

فروش ویلای استخردار جنگلی

Path 14
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
3,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
720
مترمربع
domain
متراژ بنا:
310
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای استخردار جنگلی

ویلای دوبلکس سه خوابه

Path 12
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
2,100,000,000
تومان
domain
متراژ:
550
مترمربع
domain
متراژ بنا:
250
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای دوبلکس سه خوابه

ویلا باغ دوخوابه جنگلی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
790,000,000
تومان
domain
متراژ:
750
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلا باغ دوخوابه جنگلی

ویلای لاکچری استخردار

Path 21
videocam ۱
PIN
نوشهر، سیسنگان
payment
7,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
520
مترمربع
domain
متراژ بنا:
750
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای لاکچری استخردار
ویژه

فروش ویلای دوبلکس شهرکی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
970,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای دوبلکس شهرکی

ویلای جنگلی دوبلکس با دید ساحلی

Path 12
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
1,990,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
260
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای جنگلی دوبلکس با دید ساحلی

فروش ویلای دوبلکس شهرکی

Path 16
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
890,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
230
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای دوبلکس شهرکی
ویژه

فروش ویلای جنگلی شهرکی

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
585,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
150
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای جنگلی شهرکی

ویلای شهرکی استخردار

Path 20
videocam ۱
PIN
نوشهر، سیسنگان
payment
6,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
650
مترمربع
domain
متراژ بنا:
450
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای شهرکی استخردار
ویژه

ویلای جنگلی شهرکی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
285,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای جنگلی شهرکی

فروش ویلای دوبلکس نما رومی

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
650,000,000
تومان
domain
متراژ:
210
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای دوبلکس نما رومی

فروش ویلای جنگلی نما رومی

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
1,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای جنگلی نما رومی
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ