تمامی آگهی ها

ویلا باغ سه خوابه

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
799,000,000
تومان
domain
متراژ:
800
مترمربع
domain
متراژ بنا:
190
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلا باغ سه خوابه

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
650,000,000
تومان
domain
متراژ:
320
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس جنگلی

آپارتمان ساحلی سه خوابه

Path 12
videocam ۱
PIN
محمود آباد، سرخرود
payment
2,586,000,000
تومان
bed
تعداد خواب:
3
bed
متراژ :
244
domain

5 سال پیش

آپارتمان ساحلی سه خوابه

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 13
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
2,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
380
مترمربع
domain
متراژ بنا:
280
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس جنگلی

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
480,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس جنگلی

ویلای دوخوابه جنگلی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
285,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه جنگلی

ویلای دوخوابه جنگلی

Path 5
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
490,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه جنگلی

ویلای چهار خوابه ی جنگلی

Path 14
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
1,800,000,000
تومان
domain
متراژ:
390
مترمربع
domain
متراژ بنا:
290
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای چهار خوابه ی جنگلی

ویلای چهار خوابه ی تریپلکس

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
730,000,000
تومان
domain
متراژ:
280
مترمربع
domain
متراژ بنا:
260
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای چهار خوابه ی تریپلکس

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
675,000,000
تومان
domain
متراژ:
290
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی

ویلای باغ دوخوابه

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
325,000,000
تومان
domain
متراژ:
370
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای باغ دوخوابه

ویلای دوخوابه جنگلی

Path 6
videocam 0
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
200,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه جنگلی
ویژه

ویلای شهرکی استخردار

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
545,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای شهرکی استخردار

ویلای سه خوابه شهرکی

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
430,000,000
تومان
domain
متراژ:
320
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه شهرکی

ویلای سه خوابه استخردار

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
540,000,000
تومان
domain
متراژ:
320
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه استخردار
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ