تمامی آگهی ها ویژه

ویلای دوبلکس شهرکی

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
920,000,000
تومان
domain
متراژ:
315
مترمربع
domain
متراژ بنا:
210
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای دوبلکس شهرکی
ویژه

فروش ویلای چهارخوابه شهرکی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
720,000,000
تومان
domain
متراژ:
370
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای چهارخوابه شهرکی
ویژه

خرید ویلای دوبلکس استخردار

Path 19
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
410
مترمربع
domain
متراژ بنا:
260
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای دوبلکس استخردار
ویژه

ویلای لوکس تریپلکس

Path 22
videocam ۱
PIN
محمود آباد، دریاسر
payment
4,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
700
مترمربع
domain
متراژ بنا:
550
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای لوکس تریپلکس
ویژه

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
895,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس جنگلی
ویژه

ویلای دوبلکس جنگلی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
580,000,000
تومان
domain
متراژ:
350
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوبلکس جنگلی
ویژه

ویلای سه خوابه دوبلکس

Path 10
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
1,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
190
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه دوبلکس
ویژه

ویلای ساحلی استخردار

Path 13
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
4,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
450
مترمربع
domain
متراژ بنا:
440
مترمربع
domain

4 سال پیش

ویلای ساحلی استخردار
ویژه

ویلای دوخوابه جنگلی

Path 6
videocam 0
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
200,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه جنگلی
ویژه

ویلای سه خوابه ی مستقل

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
330,000,000
تومان
domain
متراژ:
265
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه ی مستقل
ویژه

ویلای دوخوابه جنگلی شهرکی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
395,000,000
تومان
domain
متراژ:
350
مترمربع
domain
متراژ بنا:
110
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای دوخوابه جنگلی شهرکی
ویژه

ویلای استخردار شهرکی

Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
1,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
400
مترمربع
domain
متراژ بنا:
370
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای استخردار شهرکی
ویژه

ویلای سه خوابه دوبلکس شهرکی

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
720,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

5 سال پیش

ویلای سه خوابه دوبلکس شهرکی
ویژه
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ