تمامی آگهی ها ویژه

فروش ویلای لوکس شهرکی

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
4,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
480
مترمربع
domain
متراژ بنا:
230
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای لوکس شهرکی
ویژه

خرید ویلای ارزان شهرکی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
780,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان شهرکی
ویژه

خرید ویلای استخردار جنگلی

Path 16
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
5,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
600
مترمربع
domain
متراژ بنا:
240
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای استخردار جنگلی
ویژه

فروش ویلای لوکس استخردار

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
4,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
450
مترمربع
domain
متراژ بنا:
350
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای لوکس استخردار
ویژه

ویلای شهرکی ارزان اقساطی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
665,000,000
تومان
domain
متراژ:
160
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

3 سال پیش

ویلای شهرکی ارزان اقساطی
ویژه

خرید ویلای شهرکی دوبلکس

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
1,650,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
240
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای شهرکی دوبلکس
ویژه

خرید ویلای ارزان اقساطی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
610,000,000
تومان
domain
متراژ:
125
مترمربع
domain
متراژ بنا:
70
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان اقساطی
ویژه

فروش ویلای اکازیون جنگلی

Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
160
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای اکازیون جنگلی
ویژه

خرید ویلای ارزان

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
610,000,000
تومان
domain
متراژ:
160
مترمربع
domain
متراژ بنا:
70
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان
ویژه

خرید ویلای ارزان اقساطی

Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
680,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
85
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان اقساطی
ویژه

خرید ویلای لاکچری استخردار

Path 20
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
4,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
450
مترمربع
domain
متراژ بنا:
550
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای لاکچری استخردار
ویژه

فروش ویلای لوکس شهرکی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
2,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
260
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای لوکس شهرکی
ویژه

خرید ویلای ارزان اقساطی

Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
945,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
155
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان اقساطی
ویژه

خرید ویلا باغ جنگلی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
1,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
370
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135.
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلا باغ جنگلی
ویژه

خرید ویلای جنگلی نما مدرن

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
1,600,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی نما مدرن
ویژه
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ