تمامی آگهی ها ویژه

خرید ویلای شهرکی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
1,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
252
مترمربع
domain
متراژ بنا:
160
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای شهرکی
ویژه

خرید ویلای جنگلی مبله

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
875,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
150
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی مبله
ویژه

خرید ویلای جنگلی نما رومی

Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,800,000,000
تومان
domain
متراژ:
235
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی  نما رومی
ویژه

خرید ویلای شهرکی نما رومی

Path 17
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
3,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
260
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای شهرکی نما رومی
ویژه

فروش ویلای جنگلی نما رومی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
1,860,000,000
تومان
domain
متراژ:
290
مترمربع
domain
متراژ بنا:
250
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای جنگلی نما رومی
ویژه

فروش ویلای جنگلی لوکس

Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، جاده دریا
payment
3,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
385
مترمربع
domain
متراژ بنا:
270
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای جنگلی لوکس
ویژه

خرید ویلای جنگلی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی
ویژه

فروش ویلای شهرکی

Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
960,000,000
تومان
domain
متراژ:
330
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

3 سال پیش

فروش ویلای شهرکی
ویژه

خرید ویلای اقساطی

Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
725,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای اقساطی
ویژه

خرید ویلای ارزان

Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
450,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای ارزان
ویژه

خرید ویلای نما رومی

Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
2,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
330
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای نما رومی
ویژه

خرید ویلا

Path 15
videocam ۱
PIN
چمستان، الیمالات
payment
1,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلا
ویژه

خرید ویلای جنگلی دوبلکس

Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,500,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
200
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی دوبلکس
ویژه

خرید ویلای تریبلکس جنگلی

Path 20
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
1,950,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
380
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای تریبلکس جنگلی
ویژه

خرید ویلای جنگلی

Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
430,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
90
مترمربع
domain

3 سال پیش

خرید ویلای جنگلی
ویژه
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ