آگهی های مشابه
PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
1,000,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
145
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، آهودشت
payment
795,000,000
تومان
domain
متراژ:
210
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، آهودشت
payment
860,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
115
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، آهودشت
payment
840,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
155
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، بهدشت
payment
840,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، اطراف آ‍‍پادانا
payment
820,000,000
تومان
domain
متراژ:
310
مترمربع
domain
متراژ بنا:
140
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، بهدشت
payment
875,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
150
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای جنگلی مبله
ویژه
PIN
چمستان، هم صفا
payment
725,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

4 سال پیش

خرید ویلای اقساطی
ویژه
PIN
چمستان، آهودشت
payment
820,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، آهودشت
payment
800,000,000
تومان
domain
متراژ:
260
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، بهدشت
payment
745,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
115
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، آهودشت
payment
930,000,000
تومان
domain
متراژ:
350
مترمربع
domain
متراژ بنا:
135
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، بهدشت
payment
850,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، بهدشت
payment
825,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
125
مترمربع
domain

4 سال پیش

PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
960,000,000
تومان
domain
متراژ:
330
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

4 سال پیش

فروش ویلای شهرکی
ویژه
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ