المیرا
المیرا راد
09197715071 phone
maleki@amiraan.com mail
شبکه‌های اجتماعی این مشاور:
سمت: مشاور تلفنی سابقه کار: 7 سال سال سن: 25 سال
ملک های تحت پوشش
فروش ویلای جنگلی شهرکی
Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
870,000,000
تومان
domain
متراژ:
130
مترمربع
domain
متراژ بنا:
70
مترمربع
domain

3 سال پیش

photo
ویژه
خرید ویلای ارزان اقساطی
Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,250,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
100
مترمربع
domain

3 سال پیش

photo
خرید ویلای استخردار تریپلکس
Path 25
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
5,850,000,000
تومان
domain
متراژ:
400
مترمربع
domain
متراژ بنا:
380
مترمربع
domain

3 سال پیش

photo
ویژه
خرید ویلای ارزان شهرکی
Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، جاده دریا
payment
900,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

3 سال پیش

photo
ویژه
خرید ویلای جنگلی نیم پیلوت
Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
850,000,000
تومان
domain
متراژ:
170
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

3 سال پیش

photo
خرید ویلای شهرکی ارزان
Path 10
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
840,000,000
تومان
domain
متراژ:
230
مترمربع
domain
متراژ بنا:
155
مترمربع
domain

4 سال پیش

photo
خرید ویلای ارزان
Path 4
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
660,000,000
تومان
domain
متراژ:
175
مترمربع
domain
متراژ بنا:
75
مترمربع
domain

4 سال پیش

photo
فروش ویلای جنگلی لوکس
Path 14
videocam ۱
PIN
چمستان، جاده دریا
payment
3,400,000,000
تومان
domain
متراژ:
385
مترمربع
domain
متراژ بنا:
270
مترمربع
domain

4 سال پیش

photo
ویژه
خرید ویلای جنگلی نما رومی
Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
800,000,000
تومان
domain
متراژ:
260
مترمربع
domain
متراژ بنا:
170
مترمربع
domain

4 سال پیش

photo
خرید ویلای ارزان
Path 8
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
450,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

4 سال پیش

photo
ویژه
فروش ویلای ارزان
Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
430,000,000
تومان
domain
متراژ:
200
مترمربع
domain
متراژ بنا:
90
مترمربع
domain

4 سال پیش

photo
ویلای دوبلکس شهرکی
Path 11
videocam ۱
PIN
محمود آباد، اطراف محمود آباد
payment
820,000,000
تومان
domain
متراژ:
220
مترمربع
domain
متراژ بنا:
160
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویژه
ویلای سوپرلوکس جنگلی
Path 12
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
1,700,000,000
تومان
domain
متراژ:
500
مترمربع
domain
متراژ بنا:
300
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای دوخوابه شهرکی
Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
245,000,000
تومان
domain
متراژ:
180
مترمربع
domain
متراژ بنا:
80
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای دوخوابه جنگلی
Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
390,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
110
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای دوخوابه جنگلی
Path 7
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
275,000,000
تومان
domain
متراژ:
250
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای سه خوابه دوبلکس
Path 10
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
1,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
270
مترمربع
domain
متراژ بنا:
190
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویژه
ویلای دوبلکس جنگلی
Path 13
videocam ۱
PIN
نوشهر، چلندر
payment
2,300,000,000
تومان
domain
متراژ:
380
مترمربع
domain
متراژ بنا:
280
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای دوخوابه جنگلی
Path 5
videocam ۱
PIN
چمستان، بهدشت
payment
285,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
120
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای سه خوابه استخردار
Path 9
videocam ۱
PIN
چمستان، نعمت آباد
payment
540,000,000
تومان
domain
متراژ:
320
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای دوخوابه شهرکی
Path 6
videocam ۱
PIN
چمستان، آهودشت
payment
280,000,000
تومان
domain
متراژ:
260
مترمربع
domain
متراژ بنا:
130
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای سه خوابه دوبلکس
Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
590,000,000
تومان
domain
متراژ:
240
مترمربع
domain
متراژ بنا:
180
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای دوبلکس جنگلی
Path 11
videocam ۱
PIN
چمستان، سعادت آباد
payment
860,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
260
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویلای سه خوابه دوبلکس شهرکی
Path 13
videocam ۱
PIN
چمستان، هم صفا
payment
720,000,000
تومان
domain
متراژ:
300
مترمربع
domain
متراژ بنا:
220
مترمربع
domain

5 سال پیش

photo
ویژه
گفتگو آنلاین
در لواتس آپ